Kulturní a informační centrum Trhové Sviny Vás zve na

Jarní svinenské výšlapyDen: Sobota 07. května 2022
     
Start: Buškův Hamr 9:00-11:00
     
Cíl: Buškův Hamr 13:00-19:00
     
Délka: 14 nebo 23 km
     
Registrace: Zde na stránkách nebo
v Kulturním a informačním centru Trhové Sviny
     
Startovné: 100 Kč
     
Při prezenaci na startu každý účastník svým podpisem potvrdí souhlas se startovními podmínkami.